Tin tức

Thông báo dời ngày tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia

Do tình hình lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV-19, Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia thông báo:

1. Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Liên kết để phát triển du lịch sinh thái vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng và những vấn đề đặt ra" sẽ được dời vào cuối tháng 6/2020.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

2. Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ sở đào tạo đại học và các doanh nghiệp trong thời đại công nghệ phát triển” sẽ được dời vào cuối tháng 7/2020. 

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

DNTU, 20/03/2020 09:23:04