Tin tức

DNTU tổ chức tập huấn cập nhật chương trình đào tạo theo đề xướng CDIO

Phương pháp giảng dạy theo đề xướng CDIO hay sáng kiến CDIO là cụm chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anhː Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành. CDIO hiện được xem như là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tiếp cận rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo với yêu cầu thực tiễn, là một hệ thống phương pháp, hình thức tích lũy kiến thức, kỹ năng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, xã hội.
CDIO không chỉ cung cấp một chuẩn đầu ra mà còn là một hướng dẫn rõ ràng về đào tạo, quản lý giáo dục. CDIO mang lại các giải pháp hữu ích trong việc triển khai chương trình đào tạo hiệu quả, là một trong những giải pháp đáp ứng các yêu cầu đặt ra từ phía các đơn vị sử dụng lao động đối với các cơ sở giáo dục Việt Nam trong việc đào tạo lực lượng lao động phải có tay nghề cao, mang tính thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Từ năm 2015, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) đã từng bước tiếp cận CDIO  nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Theo đó để duy trì việc ứng dụng CDIO trong hoạt động đào tạo hiệu quả, sáng ngày 06/3/2020, DNTU đã tổ chức Chương trình “Tập huấn cập nhật chương trình Đào tạo theo đề xướng CDIO” dưới sự chủ trì của TS. Trần Đức Thuận – Phó Hiệu trưởng cùng với Lãnh đạo phòng Đào tạo – Khảo thí, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, Trưởng bộ môn và giảng viên tham gia xây dựng chương trình đào tạo của Nhà trường.
TS. Trần Đức Thuận – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại tập huấn
PGS.TS. Lê Hoài Bắc phát biểu tại buổi tập huấn
. Chuyên gia phụ trách đào tạo PGS.TS Lê Hoài Bắc đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) được mời tham gia tập huấn. Ở chuyên đề này, cán bộ, giảng viên Nhà trường được chia sẻ các nội dung thông qua khảo sát bài tập BlackBox và ITU; xử lí thông tin sau khảo sát; xây dựng Course Maps; Xây dựng ma trận phân nhiệm môn học; thêm và bổ sung nội dung môn học và xây dựng chuỗi môn học, ...
Các giảng viên đang được đào tạo thông qua các bài tập của người hướng dẫn
Sau buổi tập huấn, giảng viên DNTU sẽ được nâng cao khả năng cập nhật chương trình đào tạo theo đề xướng CDIO, giúp người học đạt được mục tiêu kép: Có kiến thức kỹ thuật chuyên môn sâu và nền tảng kiến thức, kỹ thuật đồng thời có khả năng dẫn đầu trong việc xây dựng và vận hành các sản phẩm, quy trình, hệ thống đạt hiệu quả trong môi trường ngày càng phức tạp về công nghệ và đòi hỏi tính bền vững; tiến tới cập nhật đồng bộ các CTĐT dựa theo đề xướng CDIO theo chu trình cho từng giai đoạn phát triển của nhà trường từ nay đến năm 2025 nhằm đào tạo sinh viên có khả năng: Nắm vững kiến thức chuyên sâu hơn về quy tắc cơ bản của kỹ thuật, dẫn đầu trong kiến tạo và vận hành sản phẩm, quy trình hệ thống mới, điều quan trọng là hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu và phát triển kỹ thuật đối với xã hội. 
Khả năng làm việc của sinh viên với yêu cầu của người tuyển dụng sẽ được gắn kết hơn, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa việc đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực; giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi. Kết thúc chương trình tập huấn các bộ môn sẽ có 2 tuần để xây dựng chương trình đào tạo theo hướng dẫn, sau đó Nhà trường tiếp tục mời chuyên gia tổ chức nghiệm thu chương trình đào tạo để đạt được chương trình chuẩn.
Hoàng Lâm - CTV Phòng Truyền thông
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:
 
 
 
 
DNTU, 09/03/2020 09:49:11