Tin tức

Một số hình ảnh hoạt động trong chương trình trao đổi Giảng viên giữa hai trường UMB Indonesia và DNTU

Thực hiện bản ghi nhớ giữa hai trường: Trường Đại học Mercu Buana, Indonesia và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trong việc đẩy mạnh hợp tác học thuật và chương trình trao đổi giảng viên. Ngày 02/9/2019 ThS. Trương Trọng Nhân giảng viên khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)  đã đến Trường Đại học Mercua Buana (UMB) để tham gia giảng dạy một số nội dung và  tham gia nhiều hoạt động trao đổi học thuật với giảng viên Trường UMB. Trường Đại học Mercua Buana cũng đã gửi ThS. Anis Cherid đến Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai để thực hiện chương trình này, những ngày vừa qua ThS. Anis Cherid  đã làm quen với môi trường làm việc tại DNTU và tham gia giảng dạy một số bộ môn ngành công nghệ thông tin, Sinh viên DNTU rất hào hứng và cảm thấy thú vị khi được ThS. Anis Cherid hướng dẫn.
Trong năm 2019 - 2010 Nhà trường sẽ đẩy mạnh chương trình trao đổi này với nhiều trường đối tác khác nhằm quốc tế hóa môi trường học tập cũng như tạo điều kiện phát triển kỹ năng tiếng Anh của Sinh viên đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của ThS. Anis Cherid tại DNTU:

Và một số hình ảnh ThS. Trương Trọng Nhân tại UMB:

Lê Trần Tâm Thi - Phòng Truyền thông

 

DNTU, 06/09/2019 17:02:01