Tin tức

Đánh giá sơ bộ 2 chương trình đào tạo: ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ngày 17 tháng 8 năm 2019, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá sơ bộ 2 chương trình đào tạo: ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Đoàn Chuyên gia gồm có: GS.TS Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn Đánh giá Ngoài, PGS. TS. Phạm Minh Tuấn - Phó Trưởng Đoàn,  TS. Tạ Thị Thu Hiền - PGĐ Trung tâm, TS. Hoàn Thị Xuân Hoa - Thư Ký.
Về phía nhà trường gồm có: Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá CTĐT, Ban Lãnh đạo Khoa Công nghệ, Khoa khoa học Ứng dụng – Sức khỏe và trưởng các đơn vị liên quan.
Toàn cảnh buổi làm việc
Mở đầu chương trình TS. Tạ Thị Thu Hiền - PGĐ Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát lần này và thành phần đoàn khảo sát.
TS. Tạ Thị Thu Hiền - PGĐ Đại diện Trung tâm KĐCLGD – Đại học Quốc gia Hà Nội  phát biểu
GS.TS Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài phát biểu
Sau đó đoàn Kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị các minh chứng và báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu đơn vị cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức từ ngày 13/9 đến ngày 17/9/2019.
- Tài liệu, minh chứng cần bổ sung; 
- Số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; 
- Đối tượng cần quan sát, kiểm tra; 
Sau khi thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội  và Trường  Đại học Công nghệ Đồng Nai ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.
Cuối buổi làm việc Đoàn đi tham quan các công trình mới của DNTU:
Ngọc Bích - CTV Truyền thông
DNTU, 19/08/2019 16:31:40