DNTU 24/7

Bạn muốn thử trải nghiệm một ngày đại học số thú vị như thế nào? Hãy tham gia chương trình DNTU 24/7 của Nhà trường nhé!

Đường liên kết đăng ký tham gia chương trình: https://bitly.com.vn/zamt6w

Nội dung các chương trình DNTU 24/7 dành cho bạn:

 THÔNG TIN LIÊN HỆ