Hoạt động cộng đồng DNTU

Kết quả tham gia hiến máu nhân đạo lần 1, ngày 23/8/2018

               Thân gửi các bạn Đoàn viên thanh niên DNTU. Vừa qua BCH Đoàn trường rất cảm ơn Cấp ủy, Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên và các bạn đoàn viên thanh niên DNTU lời try ân sâu sắc. những giọt máu mang ý nghĩa cao cả và tôn vinh vẽ đẹp của DNTU trong việc chăm lo cho cộng đồng. Chúng tôi hy vọng những hành động ấy sẽ được lang truyền và những giọt máu được hiến sẽ đem đến hạnh phúc cho các bệnh nhân. 

BCH Đòn trường xin báo cáo kết quả hiến máu đợt 1 năm 2018 cụ thể:

- Số đơn vị máu: 253 đơn vị máu.

- Số người tham gia hiến: 181 tình nguyện viên.

- Công tác tổ chức tốt, đảm bảo và an toàn.

- Ngày công tác xã hội: 1,5 ngày đối với các bạn tham gia hiến máu; 0,5 ngày đối với các bạn trong ban tổ chức.

Trân trọng!

Ban tổ chức hiến máu nhân đạo:

DNTU, 27/07/2018 11:36:52