Hoạt động cộng đồng DNTU

Kết quả mùa hè xanh 2018 (thời gian: 02/7 đến 16/7/2018; Tại: Xã Tà Lài, Huyện Tân Phú; Ngày công tác xã hội: 4 ngày)

CHƯƠNG TRÌNH MÙA HÈ XANH NĂM 2018

- Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện trong sinh viên và chỉ đạo kịp thời của Nhà trường trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng, đặc biệt là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

- Tạo môi trường thực tiễn để sinh viên phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tích luỹ kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng xã hội.

    - Đồng thời tạo môi trường thực tiễn sinh động cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

1. Thời gian: từ ngày 02/7 đến 16/7/2018

2. Địa điểm: Ấp 4, Xã Tà Lài, Huyện Tân Phú - Tỉnh Đồng Nai

3. Được tính ngày công tác xã hội: 4 ngày

4. Thời gian tập trung tập huấn và tuyển chọn: Lúc 9h00', ngày 20/6/2018 (SV đăng ký nhưng không tham gia tập huấn coi nhưng không tham gia)

5. Mẫu đăng ký tham gia: Liên hệ văn phòng đoàn trường (Điện thoại liên hệ: 0251.2614294- DĐ: 0984.669.768 đ.c Thái)

KẾT QUẢ TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MÙA HÈ DANH NĂM 2018

1 Nguyễn Đình Thái CBCT ĐTN
2 Nguyễn Văn Tiến 15DQT1 Quản trị
3 Nguyễn Thị Thu Trang 15DVP1 Quản trị
4 Nguyễn Thị Liên 15DVP1 Quản trị
5 Thạch Kim Nhàn 14DLH1 Quản trị
6 Phan Thanh Duyên 16DNH1 Quản trị
7 Nguyễn Thị Thanh Hậu 17DLH1 Quản trị
8 Nguyễn Thị Thúy Huyền 17DTC1 KT - TC
9 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 17DKT1 KT - TC
10 Tạ Đoàn Hoàng Phúc 16DKT2 KT - TC
11 Danh Thành Thắng 16DKT2 KT_TC
12 Phạm Hoàng Việt 16DKT2 KT_TC
13 Trịnh Thị Phương Ngân 16DKT1 KT_TC
14 Vy Thị Minh Tâm 17DTC1 KT-TC
15 Văn Thị Hồng Phượng 16DKT1 KT-TC
16 Lê Thị Sơn Ca 17DKT1 KT-TC
17 Phạm Vương Trúc Anh 16DTA2 Ngoại ngữ
18 Trần Minh Nguyệt 17DTP1 TP-MT_DD
19 Nguyễn Minh Hải 16DHO1 TP-MT_DD
20 Nguyễn Thị Mộng Thủy 16DTP1 TP-MT_DD
21 Lê Minh Cường 16DTP1 TP-MT_DD
22 Nguyễn Đức Anh 16DXN1 TP-MT_DD
23 Nguyễn Hữu Thịnh 16DXN1 TP-MT_DD
24 Nguyễn Quang Huy 17DTH4 CNTT
25 Phạm Thanh Thiên Quý 17DTH1 CNTT
26 Trần Khánh Dư 17DTH4 CNTT
27 Trần Ngọc Nghĩa 15DOT3 Đ-ĐT-CK-XD
28 Mai Xuân Dương 17DOT4 Đ-ĐT-CK-XD
29 Võ Ngọc Đức 16DCT2 Đ-ĐT-CK-XD
30 Huỳnh Tấn Tài 15DOT3 Đ-ĐT-CK-XD
31 Nông Thanh Hội 16DOT2 Đ-ĐT-CK-XD
32 Lê Trung Hiếu 15DOT3 Đ-ĐT-CK-XD
33 Lê Thanh Nhựt 15DOT3 Đ-ĐT-CK-XD
34 Hoàng Văn Hảo 16DOT2 Đ-ĐT-CK-XD
35 Hoàng Văn Trọng 16DOT2 Đ-ĐT-CK-XD
36 Đinh Trần Đạt 17DOT2 Đ-ĐT-CK-XD
37 Nguyễn Trần Bá Quát 15DOT3 Đ-ĐT-CK-XD
38 Nguyễn Mạnh Dũng 17DOT4 Đ-ĐT-CK-XD
39 Phan Hoàng Đức 17DOT4 Đ-ĐT-CK-XD
40 Lê Văn Khỏe 17DOT4 Đ-ĐT-CK-XD
41 Nguyễn Xuân Đức 17DOT4 Đ-ĐT-CK-XD
42 Nguyễn Tiến Đạt 16DCT2 Đ-ĐT-CK-XD
43 Đỗ Hoài Thương 16DTC1 KT-TC
44 Nguyễn Trần Nam Phương 16DTC1 KT-TC
45 Nguyễn Hoài Nhi 17DLH1 Quản trị
46 Trần Anh Vũ 16DTC1 KT-TC
47 Nguyễn Thị Kim Anh 16DTA2 Ngoại ngữ
48 Đặng Nguyên Vũ 16DCT1 Đ-ĐT-CK-XD
49 Võ Anh Tuấn 15DĐI1 Đ-ĐT-CK-XD
50 Trần Vũ Thanh Thúy 16DQT1 Quản trị

 

 

DNTU, 18/05/2018 15:14:53