Hoạt động cộng đồng DNTU

Thông báo v/v Đăng ký hiến máu tình nguyện lần 1 năm học 2020 - 2021

Thông báo: v/v Đăng ký hiến máu tình nguyện lần 1 năm học 2020 - 2021 “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.
➧ Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/11/2020- hết ngày 22/11/2020
➧ Thời gian hiến máu: 07h00 - 10h30 ngày 24/11/2020
➧ Địa điểm: tại Sân Cầu lông (sau Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học)
🔰 🔰 Hình thức đăng ký tại Link đây: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZQ8EVyZS.../viewform...
----------> LIÊN HỆ THÔNG TIN <----------
Văn phòng Đoàn Thanh niên (gặp thầy Thai Nguyen 0984.669.768)
Các bạn chia sẻ rộng rãi để toàn thể sinh viên DNTU nắm bắt tham gia.
DNTU, 02/11/2020 14:27:56