Hoạt động cộng đồng DNTU

Thông báo tuyển chọn thành viên v/v tham gia chương trình hỗ trợ Trung tâm thông tin Thư viện

Thông báo tuyển chọn thành viên
V/v tham gia chương trình hỗ trợ Trung tâm thông tin Thư viện
Thời gian: từ ngày 09/9 - 19/9/2020 (Các bạn đăng ký ngày nào rảnh thì mình tham gia nha)
Địa điểm: tại Thư viện DNTU
Bạn nào tham gia được liên hệ tại VP Đoàn trường gặp thầy thiện sdt 0867777062 thầy sẽ phân nhiệm vụ theo đội nhóm...

DNTU, 05/09/2020 09:37:54