Hoạt động cộng đồng DNTU

Thu đoàn phí Đoàn viên bằng phần mềm quản lý đào tạo

Thu đoàn phí Đoàn viên bằng phần mềm quản lý đào tạo

Để giúp cho việc thu lệ phí Đoàn nhanh chóng, khoa học và thuận lợi trong việc báo cáo thu, chi bắt đầu từ năm học 2020 – 2021 được thu bằng phần mềm

Tại đây

Lưu ý: Do triển khai lần đầu trong quá trình thực hiện thu lệ phí Đoàn trên phần mềm khó tránh những thiếu sót nếu sinh viên đã đóng lệ phí của năm 1 thì liên hệ Văn phòng Đoàn trường để kiểm tra đối chiếu. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường (0984669768).

DNTU, 26/06/2020 09:29:57