Điểm báo

Cân nhắc chọn trường dựa trên tỉ lệ ra trường có việc làm

Nhiều trường Đại học đã công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng ngay trong Phương án tuyển sinh 2018. Đây là một thông số quan trọng cho học sinh khi cân nhắc chọn trường đăng ký xét tuyển Đại học - Cao đẳng.

Theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, kể từ năm 2018 các trường phải công bố tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm để đảm bảo chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất - hạ tầng... mới được công bố chỉ tiêu xét tuyển và phương án tuyển sinh năm 2018.

Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các trường công bố tỉ lệ này công khai trên website của trường cũng như cổng thông tin của Bộ để thí sinh thuận tiện trong việc theo dõi.

Theo đó Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đứng thứ 5 toàn quốc và đứng thứ 3 trong khu vực với tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường với tỉ lệ 91,02%

Dưới đây là danh sách tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ở một số trường:

Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/co-the-can-nhac-chon-truong-dua-tren-ti-le-ra-truong-co-viec-lam-20180405001847452.htm

Tuấn Anh - Phòng Truyền thông (tổng hợp từ baotintuc.vn)

DNTU, 09/04/2018 10:35:31