Thông tin Hướng nghiệp - Tuyển sinh

Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2020

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh  trình độ  cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2020 như sau:

1. Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT:

- Email: hotrothi2020@moet.gov.vn; Từ tháng 6/2020 đến ngày 23/9/2020.

- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.32181385.

    + Đợt 1: Từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7/2020;

    + Đợt 2: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 11/8/2020.

2. Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non:

2.1 Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

- Email:  hotroxettuyen2020@moet.gov.vn; Từ tháng  6/2020  đến ngày 28/2/2021.

- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.38694884

    + Đợt 1: Từ tháng 6/2020 đến ngày 5/7/2020;

    + Đợt 2: Từ ngày 8/9/2020 đến ngày 28/2/2021;

2.2 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học

- Email:  tuyensinh@dntu.edu.vn

- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 0251.261.2241 – 0251.399.8285

- Hotline: 0986.39.7733 (Thầy Huy) – 0904.39.7733 (Cô Ánh)

DNTU, 01/07/2020 15:05:06