Thông báo

Kế hoạch thiết kế logo Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Kế hoạch thiết kế logo Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết kế hoạch: xem tại đây

DNTU, 08/03/2018 14:20:38