Thông báo

Thông báo tuyển dụng

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cần tuyển dụng một số vị trí sau: 

1. Giảng viên giảng dạy tiếng Anh

   - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh;

   - Có chứng chỉ Sư phạm, trình độ B Tin học;

   - Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ, có kinh nghiệm công tác.

2. Giảng viên ngành Điều dưỡng

   - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng; 

   - Có chứng chỉ Sư phạm, trình độ B Tin học;

   - Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

3. Giảng viên ngành Công nghệ Môi trường

   - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường;

   - Có chứng chỉ Sư phạm, trình độ B Tin học;

   - Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

4. Giảng viên ngành Công nghệ Thực phẩ

   - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thực phẩm;

   - Có chứng chỉ Sư phạm, trình độ B Tin học;

   - Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

5. Giảng viên ngành Máy và Thiết bị hóa học

   - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành máy và thiết bị hóa học;

   - Có chứng chỉ Sư phạm, trình độ B Tin học; 

   - Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

6. Giảng viên ngành Điện-Điện tử

   - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện-Điện tử;

   - Có chứng chỉ Sư phạm, trình độ B Tin học;

   - Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/08 đến ngày 22/09/2012  

Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu Đồng Nai   

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức-Hành chính _ ĐT: 0613.996.473 - 0908.433.495

gặp Thầy Kiệt.

DNTU, 14/09/2012 09:53:31