Thông báo

Thông tin xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016

DOWNLOAD MẪU HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

MÃ TRƯỜNG: DCD

TỔNG CHỈ TIÊU 2600

I. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016
STT TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN
Đại học Cao đẳng
1 Xét nghiệm y học D720332 C720332 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)
2 Điều dưỡng   C720501 - Toán, Hóa, Sinh(B)
3 Ngôn ngữ Anh
+ Tiếng Anh thương mại
+ Tiếng Anh biên - phiên dịch
+ Giảng dạy tiếng Anh
D220201 C220201 - Toán, Văn, Anh(D1)
4 Công nghệ sinh học D420201 C420201 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
+ Công nghệ kỹ thuật điện
+ Công nghệ kỹ thuật điện tử
D510301 C510301 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 C510205 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)
7 Công nghệ chế tạo máy
+ Cơ khí chế tạo máy
+ Kỹ thuật cơ điện tử
D510202 C510202 - Toán, Lý, Hóa (A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)
8 Công nghệ thông tin
+ Công nghệ phần mềm
+ Mạng máy tính
D480201 C480201 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)
9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
+ Xây dựng cầu đường
D510103 C510103 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)
10 Công nghệ kỹ thuật hóa học
+ Công nghệ hóa dầu
+ Công nghệ hóa vô cơ
+ Công nghệ hóa hữu cơ - Polymer
D510401 C510401 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)
11 Công nghệ thực phẩm D540102 C540102 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)
12 Công nghệ kỹ thuật môi trường
+ Công nghệ môi trường
+ Quản lý môi trường
D510406 C510406 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Hóa, Sinh(B)
13 Kế toán D340301 C340301 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)
14 Tài chính - Ngân hàng
+ Tài chính ngân hàng
+ Tài chính doanh nghiệp
D340201 C340201 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)
15 Ngành quản trị
+ Quản trị kinh doanh - dịch vụ
+ Quản trị nhà hàng - khách sạn
+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
+ Quản trị văn phòng
D340103 C340103 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Toán, Văn, Anh(D1)
16 Việt Nam học
(Hướng dẫn viên du lịch)
  C220113 - Toán, Lý, Hóa(A)
- Toán, Lý, Anh(A1)
- Địa, Sử, Văn(C)
- Toán, Văn, Anh(D1)

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai lựa chọn và quyết định hai phương thức tuyển sinh là tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy.

Trường dành 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và 50% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ.

Nguồn tuyển sinh: trong cả nước. 

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

a. Tiêu chí và phương pháp xét tuyển

- Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tham gia và đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do trường đại học chủ trì.

+ Điểm thi THPT quốc gia có các môn dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016.

+ Điểm ưu tiên (ƯT) theo đối tượng và khu vực (nếu có)

- Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán trong tổ hợp môn xét.

- Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm 3 môn xét tuyển) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;

- Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu;

- Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước.

- Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Lịch tuyển sinh: sẽ thông báo đến thí sinh theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

c. Phương thức đăng ký tuyển sinh: hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và quy trình xét tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2016

d. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Phương thức 2: Xét tuyển theo hình thức xét điểm học bạ THPT

a. Tiêu chí và phương pháp xét tuyển

- Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (kể cả học sinh thi tốt nghiệp ở cụm địa phương được tham gia xét điểm theo học bạ)

+ Điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển cho từng ngành trong 3 năm học THPT đạt từ 6.0 trở lên đối với bậc đại học và 5.5 trở lên đối với bậc cao đẳng.

- Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì lấy tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.
Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc đại học ngành Công nghệ thông tin (mã ngành D480201) với nhóm môn xét tuyển là (Toán, Lý, Hóa) thì phải đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển như sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

+ Điểm TB môn Toán = (điểm TB Toán năm lớp 10 + điểm TB Toán năm lớp 11+ điểm TB Toán năm lớp 12)/3 ≥ 6 (≥ 5.5 nếu xét tuyển vào bậc cao đẳng)

+ Điểm TB môn Lý = (điểm TB Lý năm lớp 10 + điểm TB Lý năm lớp 11+ điểm TB Lý năm lớp 12)/3 ≥ 6 (≥ 5.5 nếu xét tuyển vào bậc cao đẳng)

+ Điểm TB môn Hóa = (điểm TB Hóa năm lớp 10 + điểm TB Hóa năm lớp 11+ điểm TB Hóa năm lớp 12)/3 ≥ 6 (≥ 5.5 nếu xét tuyển vào bậc cao đẳng)

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + Điểm TB môn Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có) 

III. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

1. Phương thức 1 (Cho cả bậc đại học và cao đẳng)

Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt cách nhau 20 ngày tính từ thời điểm có kết quả xét tốt nghiệp THPT và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kết thúc xét tuyển 31/10/2016. Dự kiến 3 đợt: Đợt 1 từ 05/8 đến 20/8, đợt 2 từ 05/9 đến 20/9, đợt 3 từ 30/9 đến 10/10 (thực hiện cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Phương thức 2 (Cho cả bậc Đại học và Cao đẳng)

Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường như sau:

- Lịch xét tuyển đợt 1:

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 05/08/2016 đến 20/08/2016

+ Hoàn thiện hồ sơ xong trước 24/08/2016 (đối với các thí sinh đăng ký nhưng chưa nộp đủ các giấy tờ như quy định trên).

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 25/08/2016

+ Nhập học đợt 1: Ngày 10/09/2016

- Lịch xét tuyển đợt 2:

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 05/09/2016 đến 20/09/2016

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 05/11/2016

+ Nhập học đợt 2: Ngày 21/11/2016

- Lịch xét tuyển đợt 3:

Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ cho phương thức tuyển sinh riêng thì các đợt tuyển bổ sung tiếp theo sẽ thực hiện sau ít nhất 20 ngày kể từ khi bắt đầu đợt trước đó; kết thúc tuyển sinh theo thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc xét tuyển trước ngày 31/10/2016 đối với bậc đại học; trước ngày 15/11/2016 đối với bậc cao đẳng.

Các đợt xét tuyển (nếu có thay đổi về thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ được cập nhật công bố công khai trên website của Trường. 

IV. BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

- Hình thức xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2,5 năm. Sau khi tốt nghiệp được liên thông lên Đại học theo quy định của BGD&ĐT.

Download mẫu hs CĐN

♦ Thời gian xét tuyển và công bố kết quả

- Thời gian nộp hồ sơ: đến 25/09/2016.

- Công bố kết quả xét tuyển: ngày 16/10/2016. 

STT Ngành đào tạo Mã ngành STT Ngành đào tạo Mã ngành
1 Chế biến thực phẩm N540101 3 Công nghệ thông tin N480201
2 Điện công nghiệp N510301 4 Kế toán doanh nghiệp N340301

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ LIÊN HỆ THÔNG TIN

Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061 3 998 285 - 061 2 612 241 - Holine: 0986 397 733(Thầy Huy)

Website: www.dntu.edu.vn Mail: tuyensinh@dntu.edu.vn - facebook: facebook.com/dntuedu

Lưu ý: Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện.

DNTU, 29/01/2016 08:11:18