Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 70 NHÂN VIÊN LÀM THÊM TẠI CGV-BIGC

Thông báo dành cho toàn bộ Sinh viên DNTU

 

Nằm trong chương trình hợp tác giữa CGV và DNTU Lúc 8h30 ngày 11 tháng 11 năm 2014 tại Phòng họp 3 TT thư viện, DNTU & CGV sẽ tổ chức ngày hội tuyển dụng cho sinh viên mong muốn làm thêm tại CGV Biên Hòa.

Số lượng tuyển: 70 nhân viên.

Hạn đăng kí ngày 09 tháng 11 năm 2014.

Kế hoạch chương trình, biểu mẫu đăng kí các sinh viên xem trong file đính kèm Sinh viên tham dự ngày hội vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu gửi về Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp.

Mẫu 1: Điền thông tin theo mẫu này

Mẫu 2: Thông báo tuyển dụng

 

DNTU, 03/11/2014 16:14:13