Bậc đào tạo

Trường đã xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, cập nhật, dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có tham khảo và chọn lọc từ chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học CNTT TP. HCM và các trường có ngành đào tạo tương tự. 
Đặc biệt, chương trình được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khảo sát nhu cầu về nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận thông qua các Hội nghị, Hội thảo của tỉnh và của trường.
Chương trình đào tạo được xây dựng có lưu ý đến đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường đảm bảo được những yêu cầu của ngành đào tạo.
Hàng năm nhà trường cung cấp các dịch vụ đào tạo chính khóa theo 2 bậc học. 
 
- Cao đẳng: Thời gian đào tạo 3 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân Cao đẳng những sinh viên tốt nghiệp sẽ được thi liên thông lên Đại học, thời gian đào tạo là 1,5 năm.  
 
- Đại học:  Thời gian đào tạo 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư đối với khối ngành công nghệ và Cử nhân  đối với khối ngành Kinh tế
DNTU, 01/07/2015 09:38:30
Chia sẻ