Giới thiệu

Giới thiệu chung

Tên chính thức:  Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
 
Tên tiếng Anh: Dong Nai Technology University 
 
 Tên viết tắt: Tiếng Việt: ĐH CNĐN, Tiếng Anh: DNTU
 
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai có trụ sở tại khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
Sau 10 năm thành lập và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tuyển sinh và triển khai đào tạo 14 ngành Đại học, 20 ngành bậc Cao đẳng, 07 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo 06 nghề ngắn hạn, 10 ngành Trung cấp liên thông lên. Số học sinh - sinh viên được tăng cả về số lượng cũng như chất lượng hàng năm, đã có 04 khoá tốt nghiệp đảm bảo tỉ lệ có việc làm đạt 94%. Những con số đó phản ánh trung thực hiệu quả và năng lực đào tạo của Trường.
 
Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đặt trụ sở tại thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.
 
 Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
 
 Điện thoại: 061.3996 473                - Fax: 061.3996 915 
 Website: www.dntu.edu.vn            - Email: info@dntu.edu.vn
DNTU, 01/07/2015 11:51:16