Tin tức

Triển khai phần mềm ERP tại Đại học Công nghệ Đồng Nai

Thời gian vừa qua, Khoa Quản trị và Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã làm việc với công ty ATS về việc hỗ trợ triển khai phần mềm ERP vào công tác đào tạo các ngành khối Kinh tế.

Phần mềm ERP tích hợp các phân hệ quản lý toàn bộ công đoạn trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp, gồm: hoạch định, kiểm tra, vật tư đầu vào, sản phẩm đầu ra, phân phối, kế toán, nhân lực… Đây là dạng sản phẩm đặc biệt kết hợp công nghệ thông tin (CNTT) với qui trình quản lý được chuẩn hóa. Việc đầu tư cho một giải pháp ERP không đơn thuần là mua một phần mềm mà chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp bằng CNTT.

 

Trong môi trường đại học, phần mềm ERP phải được điều chỉnh, thêm bớt một số phân hệ cho phù hợp như hệ quản lý nhân sự (cán bộ, sinh viên), phân hệ quản lý tài chính, phân hệ quản lý thư viện, phân hệ quản lý văn bằng, phân hệ quản lý học tập, đào tạo, cơ sở vật chất… ERP đặc biệt phù hợp trong xu hướng quản lí đại học số cũng như nhu cầu học tập trực tuyến từ xa qua mạng. Đây chính là đòi hỏi bức thiết nhà trường phải nhanh chóng đầu tư cơ sở vật chất và chiến lược triển khai để đáp ứng yêu cầu đạo tạo cho xã hội. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác đào tạo như giáo trình điện tử, thư viện điện tử, tài nguyên điện tử là cơ hội để triển khai ERP cho trường càng thuận lợi hơn.

Sau khi triển khai bên công ty ATS đã đồng ý hỗ trợ DNTU cài đặt phần mềm, đào tạo giảng viên và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. Dự kiến đào tạo thử nghiệm cho sinh viên năm ba. Đối tượng hướng đến là cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tuyết Lan - Phòng Truyền thông

 

DNTU, 20/12/2017 13:39:24