Tin tức

Đại hội Đoàn Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai (nhiệm kỳ 2017 - 2019)

Vào ngày 18/06/2017, tại Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ diễn ra Đại hội Đoàn TNCS HCM - trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, với sự tham gia của 150 đại biểu, đến từ 6 đoàn thuộc các đơn vị của Trường. Đây là Đại hội được tổ chức định kỳ 3 năm một lần.  Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Đoàn trường trong nhiệm kỳ 2014 - 2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2017 - 2019, thể hiện quyết tâm của đoàn viên,  sinh viên Đại học Công nghệ Đồng Nai trong việc thi đua dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, chủ động khởi nghiệp, hội nhập quốc tế, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Hình ảnh Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 - 2017

Công tác Đoàn và phong trào sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đang có nhiều chuyển biến tích cực trong bối cảnh thuận lợi. Bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của Cấp ủy và Ban Giám hiệu về công tác Đoàn và phong trào sinh viên, nhà trường còn tăng cường hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho sinh viên phát huy sức trẻ. Nhờ đó, uy tín và vị thế của tổ chức Đoàn trường, cũng như nhận thức chính trị của sinh viên ngày được nâng cao. Sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn với nhiều nhân tố mới và điển hình xuất sắc, cùng với tính tích cực chính trị - xã hội của đông đảo sinh viên được khơi dậy, là cơ sở thúc đẩy công tác đoàn kết tập hợp và giáo dục sinh viên. Sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ngày càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, luôn thể hiện tinh thần kế thừa và phát huy truyền thống của nhà trường, đất nước, của Đảng, của dân tộc anh hùng.

Tuy nhiên, dự báo tình hình công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong thời gian tới cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, đó là: Hàng năm, số cán bộ đoàn nhiều kinh nghiệm, nhưng tốt nghiệp ra trường đã để lại “khoảng trống“ mà những cán bộ Đoàn trẻ chưa thể kế nhiệm; trình độ, năng lực một số cán bộ Đoàn chưa đáp ứng kịp nhu cầu và tốc độ phát triển của sinh viên; mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến mục tiêu, lối sống và đạo đức của sinh viên… đòi hỏi Đoàn thanh niên với vai trò là tổ chức Chính trị -  Xã hội, là người bạn thân thiết của sinh viên, phải nghiên cứu tìm ra những giải pháp, để góp phần cùng nhà trường trong việc chăm lo bồi dưỡng sinh viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trở thành lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Lựa chọn những ứng viên xuất sắc vào BCH Đoàn trường

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ DNTU thi đua học tập, rèn đức, luyện tài xung kích, tình nguyện, sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ban tổ chức Đại hội đang xây dựng hệ thống chỉ tiêu phù hợp, dựa trên những ý kiến đóng góp của từng Đại biểu, nhằm đạt được mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thiện nghị quyết Đại hội, đồng thời cần có những biện pháp phù hợp cho từng nội dung cụ thể như:

1.    Chỉ tiêu về công tác tuyên truyền giáo dục
2.    Chỉ tiêu về hoạt động tình nguyện của đoàn viên, sinh viên
3.    Chỉ tiêu về hoạt động hỗ trợ sinh viên sáng tạo khởi nghiệp
4.    Chỉ tiêu về công trình, phần việc thanh niên
5.    Chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, tập hợp sinh viên
6.    Chỉ tiêu về giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp
7.    Chỉ tiêu về hoạt động phát triển kỹ năng, hội nhập quốc tế cho sinh viên
Công trình thanh niên nhiệm kỳ tới cũng được đưa ra thảo luận nhằm góp phần thúc đẩy các mô hình học tập, nghiên cứu, ứng dụng,… hướng tới phục vụ cho cộng đồng, cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn viên thanh niên.
Để Đại hội thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội “Nhiệt liệt chào mừng và đề nghị quý đại biểu tham dự Đại hội không ngừng phát huy trí tuệ, đam mê, nhiệt huyết và cống hiến sức trẻ của mình trong quá trình diễn ra Đại hội, góp phần hoàn thiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2019 của DNTU,  thực hiện theo mục tiêu và sứ mệnh của nhà trường là trường Đại học ứng dụng”.

Hình ảnh Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 - 2017

Phan Văn Hoàng - Bí thư Đoàn Trường

DNTU, 07/06/2017 14:58:42