Hoạt động cộng đồng DNTU

Tham gia chào mừng Lễ kỷ niệm Ngày toàn dân tham gia Phòng cháy Chữa cháy 04/10/2017 (chương trình kết thúc đăng ký)

THÔNG BÁO

Các bạn tham gia Lễ kỷ niệm Ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy 04/10/2017.

- Thời gian có mặt: Lúc 06h30', ngày 04/10/2017.

- Địa điểm: Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Các bạn tập trung tại kháng đài để điểm danh)

- Phương tiện đi: Các bạn chủ động đi xe tự túc.

- Người phụ trách: Đ.c Nguyễn Đình Thái (0984669768).

* Lưu ý: Do phương tiện của trường không đảm bảo (chở hết các bạn), nên rất mong các bạn chủ động đi phương tiện tự túc. Cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia. Hẹn các bạn trong chương trình khác.

DNTU, 19/09/2017 10:17:30