Thông báo

Thông báo về việc đóng học phí qua tài khoản của ngân hàng

Về việc chuyển tiền học phí qua Ngân hàng
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) thông báo đến Quý phụ huynh và sinh viên DNTU thông tin về tài khoản Ngân hàng, Quý phụ huynh và sinh viên có thể đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua một trong ba Ngân hàng sau;

a.      Đơn vị hưởng: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

-  Số tài khoản: 5900201006.856

-  Tại Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đồng Nai

b.      Đơn vị hưởng: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

-  Số tài khoản: 113000018996

-  Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai

c.      Đơn vị hưởng: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

-  Số tài khoản: 0081009418065

-  Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Đồng Nai

Nội dung chuyển tiền: Nạp tài khoản SV - Mã sinh viên - Họ tên 

Ví dụ: Nạp tài khoản SV - 1100706 - Nguyễn Thu Hà

Sinh viên kiểm tra công nợ sinh viên hoặc lịch sử giao dịch trong mục tài khoản tại cổng thông tin sinh viên http://sv.dntu.edu.vnđể biết giao dịch chuyển tiền thành công và nhận biên lai thu học phí tại Phòng Kế toán thu sdt: 02512.211.217

DNTU, 16/08/2017 15:00:20