Thông báo

Đăng ký học kỹ năng mềm cho sinh viên năm I khóa 2016

Phòng QHDN & Đào tạo Kỹ năng thông báo đến sinh viên năm I năm học Khóa 2016 - 2017 về nội dung đăng ký học phần kỹ năng Phương pháp học Đại học như sau:

Tên môn học: Phương pháp học Đại học

Đối tượng: Sinh viên năm I năm học 2016 - 2017

Cách thức đăng ký: đăng ký học phần qua webstie http://sv.dntu.edu.vn/

Thời gian: Học kỳ II năm học 2016 – 2017.

Lịch học: Theo ca (Sáng thứ 5, chiều thứ 5, sáng thứ 6: mỗi buổi có 2 ca)

Giảng viên: Các chuyên gia đến từ Tp. HCM như TS.Nguyễn Hoàng Hiếu, TS. Nguyễn Thanh Tùng...

Lưu ý: Môn Phương pháp học Đại học là môn học tiên quyết để học các kỹ năng tiếp theo, sinh viên năm I khóa 2016 - 2017 sắp xếp đăng ký để tránh tồn đọng các kỹ năng ở những năm học tiếp theo.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng QHDN&Đào tạo Kỹ năng điện thoại 0616 252 899, email: anh.buinguyentuan@dntu.edu.vn

 

 

Bùi Nguyên Tuấn Anh

DNTU, 20/12/2016 15:40:54