Thông báo

Kết quả điểm thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 11/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 11/12/2016

Kết quả điểm thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 11/12/2016: xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra lại thông tin, nếu có điều chỉnh sinh viên liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được điều chỉnh

Thời hạn điều chỉnh: Từ ngày 20/12/2016 đến hết ngày 30/12/2016.

Sau thời hạn trên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ không giải quyết.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Điện thoại: 0616.28.33.88.

Trân trọng thông báo!

 

 

Hoàng Thị Thùy Dung

DNTU, 20/12/2016 15:38:06