Thông báo

Thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2017

Phòng Đào tạo thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 như sau:

- Sinh viên toàn trường được nghỉ Tết Dương lịch 02 ngày, từ ngày 01/01/207 đến hết ngày 02/01/2017.

- Ngày 03/01/2017 sinh viên trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Trân trọng thông báo !

 

 

Nguyễn Thu Hằng

DNTU, 14/12/2016 09:24:45